Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?
Nezamestnávate podľa zákona ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou?
Platíte preto odvody do štátneho rozpočtu?
Už nemusíte!

Využite náhradné plnenie z ponuky našej chránenej dielne - chráneného pracoviska. Ponúkame Vám spôsob, ako čo najvýhodnejšie investovať finančné prostriedky, ktoré odvádzate do štátneho rozpočtu tak, aby priniesli maximálny úžitok priamo Vám!

Podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je povinnosťou každého zamestnávateľa, ktorý má v pracovnom pomere 20 a viac pracovníkov:


Takto ušetrené financie určite radi využijete pre ďalšie zveľaďovanie Vašej organizácie.

Sme si istí, že naša spolupráca by Vám priniesla úsporu vo forme náhradného plnenia a zároveň dobrý pocit z prispenia k zamestnávaniu zdravotne postihnutých ľudí.